GENEALOGIE TOTTÉHOMEPagina uit een trouwboek Welkom op de website over de familie(naam) Totté!

In december 2000 was een toevallige ontmoeting met een naamgenoot de aanleiding om een onderzoek te starten naar de familie(naam) Totté.
De verwachting was dat het een betrekkelijk kort onderzoek zou worden. Erg veel Totté’s dacht ik niet te vinden, immers hoe vaak hoor je deze achternaam nu. Deze veronderstelling bleek echter onjuist.

Na het opzoeken en doornemen van persoonsdocumenten, familiecorrespondentie en familiefoto’s (in het bezit van mijn ouders) kon het project definitief van start gaan. Vanaf maart 2001 begon het speuren naar genealogische data: via Internet, archieven, genealogische verenigingen, databestanden van andere genealogen en familieleden, groeide de hoeveelheid informatie snel.
Registratie in een computerprogramma maakte een en ander overzichtelijk, daarnaast vulde alle informatie de ene na de andere dossiermap. Tot nu toe heb ik zo’n 500 Totté’s gevonden op een totaal databestand van 1300 persoonsnamen.

Na een jaar verzamelen van gegevens, was het maken van een website de volgende stap; om zo de informatie ook voor anderen toegankelijk te maken. Natuurlijk is het onmogelijk alle info te vermelden. Levende personen worden bijvoorbeeld minimaal genoemd (behalve als zij hun toestemming hebben gegeven), afbeeldingen en achtergrondartikelen worden i.v.m. auteursrechten vaak niet gebruikt. Wel wordt een historisch onderzoeksresultaat neergelegd, welke met name voor naamgenoten interessant kan zijn.
Het onderzoek is nog verre van afgerond, de tijd om het onderzoek voort te zetten is altijd beperkt. De ervaring heeft echter geleerd dat je met kleine stapjes voorwaarts, en de hulp van anderen, ook een eind komt.

De basis van het onderzoek is de speurtocht naar mijn eigen voorouders. Ik heb echter ook diverse andere familietakken ontdekt (interessant voor andere Totté’s). Daarnaast zijn er veel gegevens van huwelijkspartners, en hun ouders, die voor andere genealogen weer interessant kunnen zijn (zie de namenindex).

De basis van de familie Totté (Nederlandse tak), zo blijkt uit onderzoek tot nu toe, ligt in het huidige België. Vanuit Zeeuws-Vlaanderen zijn de Totté’s o.a. uitgewaaierd over verschillende delen van Nederland.
Ik heb, tot nu toe, ook naamgenoten gevonden (in het heden en/of verleden) in Frankrijk (de bakermat waarschijnlijk), Brazilië, Canada, Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. De verbinding tussen al deze personen is echter nog onduidelijk.

Als u aanvullend materiaal heeft (bijvoorbeeld geboorte-, trouw- en overlijdensgegevens, foto’s, documenten, familieverhalen enz.) dan zou ik het zeer op prijs stellen als u mij benadert.

Gebruik a.u.b. e-mail: info@totte.nl


EJRT/20-10-2004